Ciekawe

Czy warto stosować gotowe wzory odwołania się od decyzji ubezpieczyciela?

924Views

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy jakakolwiek decyzja odnośnie wysokości odszkodowania, które mamy otrzymać z towarzystwa ubezpieczeniowego jest dla nas niezadowalająca to zawsze możemy się od niej odwołać. Podobne prawo przysługuje nam również w przypadku całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania.

Zanim złożysz odwołanie od decyzji ubezpieczyciela…

Zanim podejmiemy decyzję o złożeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela powinniśmy sprawdzić, czy faktycznie należy nam się wyższa kwota, a  jeśli tak to w jakiej wysokości powinna ona być. Następnie powinniśmy sprawdzić czy zaistniałe zdarzenie nie wyłącza odowiedzialności ubezpieczyciela. W celu potwierdzenia swojej racji powinnismy również zgromadzić odpowiednią dokumentację. W przypadku samochodu osobowego chodzi tutaj na przykład o opinie mechanika, blacharza lub zakładu naprawczego, opinię rzeczoznawcy, prawnika, aktualny koszt części samochodowych do wymiany wraz z wyceną ich wymiany lub wszelkie inne dokumenty potwierdzające wysokość naszego odszkodowania. Natomiast w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub życiu powinniśmy okazać się dokumentacją medyczną na przykład fakturą vat za wykonane badania, bądź rachunkiem dokumentującym koszt rehabilitacji.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Najprostszy spsoób na napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela to skorzystanie z gotowego wzoru zamieszczonego w internecie. Istnieje wiele stron oferujących gotowe wzory odwołań od decyzji, które wystarczy jedynie wydrukować. Pamiętajmy jednak, aby przed wydrukowaniem i wypełnieniem druku sprawdzić, czy zawiera wszystkie obowiązkowe elementy to jest: pełne dane osoby pokrzywdzonej, wraz ze wskazaniem towarzystwa ubezpieczeniowego oraz danymi personalnymi pracownika, który zajmuje się sprawą, wraz z numerem tej sprawy, a także powód odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dobry wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela pozwoli nam nie zapomnieć o napisaniu, któregoś z obowiązkowych elementów. Najważniejszą kwestią jednak jest odpowiednie uzasadnienie. Niepowinniśmy przywiązywać wagi do jego długości, lecz skupić się na zawarciu wszystkich niezbędnych kwestii, których potwierdzeniem będą załączniki potwierdzające poniesione koszty.

Wypełnione odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy złożyć ustnie, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej. Część towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziło również możliwość złożenia odwołania od niekorzystnej decyzji za pośrednictwem platformy własnej ubezpieczyciela. Po zalogowaniu kreator przeprowadzi nas krok po kroku przez cały proces odwołania. Jest to obecnie jedno z najlepszych rozwiązań dla klientów. Osoby dla, których Internet nie jest mocną stroną mogą skorzystać z gotowych wzorów odwołań, które dostępne są w sieci lub też w siedzibach ubezpieczycieli.

root_808
the authorroot_808
https://galoo.pl/twoj-przedpokoj-mowi-wiecej-niz-myslisz-sprawdz-najnowsze-trendy/ https://chuck.com.pl/funkcjonalnosc-spotyka-design-hokery-do-kuchni-i-sekret-idealnego-wnetrza/ https://carnivorous-plants.pl/taras-w-kazda-pogode-tajemnica-ogrzewaczy-gazowych/